Trích từ Dân Chúa

Video: ĐTH STBN đưa tin chính quyền CSVN đang chuẩn bị đàn áp giáo dân cầu nguyện

Đài Truyền Hình SBTN

Tin khẩn cấp từ Tòa Tổng Giám mục Hà Nội chiều hôm nay ngày 26.1.2008 (giờ Hà nội) cho biết UBND Hà Nội đã có văn thư cho Tòa Tổng Giám Mục yêu cầu thời hạn cuối cùng là 5giờ chiều ngày Chúa Nhật 27.1.2008 phải tháo rỡ tất cả ảnh tượng mang về, nếu không sẽ có biện pháp mạnh.

Đài Truyền Hình SBTN cho biết thêm về dự định của chính quyền Hà Nội.

Đài Truyền Hình SBTN

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-dth-stbn-dua-tin-chinh-quyen-csvn-dang-chuan-bi-dan-ap-giao-dan-cau-nguyen/