Trích từ Dân Chúa

Video: Công an cũng đi tham dự thánh lễ...?

CTV CSsR

Trong dịp lễ trọng của Thái Hà vừa qua (Chúa Nhật 3.5.2009), không chỉ giáo dân đến dự lễ rất đông đảo mà còn có nhiều các đồng chí nhà nước ta dù không được mời cũng rất nhiệt tình đến góp mặt.


CTV CSsR

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-cong-an-cung-di-tham-du-thanh-le/