Trích từ Dân Chúa

Video: Chị người Mường đối chất với cán bộ dân vận

Minh Đức

Người dân tộc thiểu số Công Giáo là những người chịu rất nhiều thiệt thòi vì bị nhà nước o ép.
02:01

Minh Đức

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-chi-nguoi-muong-doi-chat-voi-can-bo-dan-van/