Trích từ Dân Chúa

Video Cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ tối 20.9.08 với Đức cha Phaolô Lê Đức Trọng

Vincent Kiên

“Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bách hại như thế” (Mt 5,11-12)


Vincent Kiên

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/video-cau-nguyen-tai-toa-kham-su-toi-20908-voi-duc-cha-phaolo-le-duc-trong/