Trích từ Dân Chúa

Tưởng rằng sợ đến Thái Hà 30/8/2008

Tiều Phu

THÁI HÀ -- Sau giờ cầu nguyện sáng, Đức Mẹ tiếp tục hiển linh cho nhiều người và có những hiện tượng lạ xuất hiện. Nhiều người quỳ gối và khóc khi chứng kiến cảnh tượng lạ đó ...

Hình chụp lúc 10g sáng 30.8.2008

Bấm vào hình để xem toàn tập
80830ThaiHa01.jpg

Tiều Phu

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tuong-rang-so-den-thai-ha-3082008/