Trích từ Dân Chúa

Trò chuyện với Ông Mai Văn Trường, người bị đánh phải vào trạm xá với Cha Phú

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Nghe trực tiếp | Download

Con gái thứ 2 của anh đang chăm sóc bố tại bệnh viện, đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ Tân Lộc, hạt Cửa Lò ghé thăm động viên và an ủi anh.

90729gdTruong.jpg

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tro-chuyen-voi-ong-mai-van-truong-nguoi-bi-danh-phai-vao-tram-xa-voi-cha-phu/