Trích từ Dân Chúa

Tóm tắt phiên xử 8 giáo dân Thái Hà ngày 27.3.2009

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Tóm tắt phiên xử 8 giáo dân Thái Hà ngày 27.3.2009

Nghe trực tiếp | Download

Bấm vào hình để xem toàn tập
90327motben02.jpg


Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tom-tat-phien-xu-8-giao-dan-thai-ha-ngay-2732009/