Trích từ Dân Chúa

Tình hình Giáo Xứ Cồn Dầu ngày 27/01/2001

PV Cồn Dầu

ĐÀ NẴNG - Từ 8 giờ sáng Ban Giải Tỏa đền bù Phường, Quận, Thành Phố, Công An thành phố, công an Quận, công an Phường, Cảnh sát 113 đã chia làm 4 Hướng:

- Từ Trung Lương đi lên.
- Từ Giáo Khóm 3 Cồn Dầu đi qua nhà Thờ.
- Từ ngoài bến đò xu vào Cồn Dầu.
- Và hướng từ Trường học Thôn Trung Lương lên.

Tất cả đã tập trung trước cổng Thánh Đường Giáo Xứ Cồn Dầu và phong tỏa các ngã đường không cho giáo dân tự do đi lại. Tất cả mọi người dân Giáo xứ cồn dầu quá sợ hãi trước cảnh ào ạt uy hiếp từ Cán bộ các cấp và Công an. Giáo dân đã đóng cửa nhà đi tránh sự áp lực của chính quyền về vấn đề giải tỏa khu vực của mình.

Chính quyền tự ý dán lên tường, lên cửa các nhà giáo dân trong giáo xứ bản: “Vi phạm hành chính trong lãnh vực đất đai và biên bản quyết định thu hồi đất” Điển hình là nhà của Ông Thái Văn Liên và Bà Trần Thị Thu Trâm…

Bấm vào hình để xem toàn tập
100127ConDau5.jpg

PV Cồn Dầu

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tinh-hinh-giao-xu-con-dau-ngay-27-01-2001/