Trích từ Dân Chúa

Tình hiệp thông của Đức TGM Ngô Quang Kiệt và thư cảm ơn của Cha Xứ Thái Hà

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

Kinh gửi: Cha Bề trên Tu viện Thái hà

Santa Ana ngày 22 tháng 08 năm 2008

Thưa Cha,

Tuy bận việc đi xa, nhưng tôi luôn theo dõi tình hình của Tu viện và Giáo xứ Thái hà.

Tôi hiệp thông sâu xa với cha, Tu viện và giáo dân giáo xứ Thái hà trong lời cầu nguyện.

Tôi kêu gọi mọi người cùng hiệp thông với cha, với Tu viện và giáo xứ Thái hà cầu nguyện tha thiết và liên lỉ.

Xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ, ban cho chúng ta được hưởng nền công lý và hòa bình thực sự.

Thân ái

+ Giuse Ngô quang Kiệt
Tổng giám mục Hà nội


Thái Hà, ngày 23 tháng 08 năm 2008

Trọng kính Đức Tổng Giám Mục,

Con xin thay mặt cộng đồng tu viện và giáo xứ Thái Hà, cũng như với tư cách cá nhân, hết lòng cảm ơn Đức Cha đã ban cho chúng con sự nâng đỡ vô cùng to lớn. Qua thư Đức Cha, chúng con cảm thấy toàn thể Giáo Hội đang hiệp thông và cầu nguyện với chúng con.

Đức Cha rất gần gũi với chúng con, nên Đức Cha dư biết: anh chị em giáo dân đang cầu nguyện, cũng như các tu sĩ chúng con, không ai có một mảy may quyền lợi vật chất nào trong vụ việc này. Chúng con chỉ mong ước giải quyết được vấn đề do lịch sử để lại bằng công lý và hòa bình để có một nơi thích hợp cho mọi người, nhất là những người nghèo khó và bị bỏ rơi, được hướng về cõi tâm linh, về Chúa và được sống trong tình anh chị em trong Chúa.

Xin Đức Cha chúc lành và cùng với cộng đoàn dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho chúng con.

Một lần nữa, chúng con xin hết lòng cảm tạ Đức Cha.

Kính thư,

Lm Matthêu Vũ Khởi Phụng, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tinh-hiep-thong-cua-duc-tgm-ngo-quang-kiet-va-thu-cam-on-cua-cha-xu-thai-ha/