Trích từ Dân Chúa

Thư hiệp thông với Thái Hà của ĐGM Antôn Vũ Huy Chương: 'Cầu nguyện! Cầu nguyện!'

+GM Antôn Vũ Huy Chương

Sơn Tây, ngày lễ sinh nhật Đức Mẹ, 9 tháng 8 năm 2008

80907HungHoa.jpg


(Con dấu của Toà Giám Mục Giáo Phận Hưng Hoá và chữ ký)

+GM Antôn Vũ Huy Chương
Giám Mục Hưng Hoá

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-hiep-thong-voi-thai-ha-cua-dgm-anton-vu-huy-chuong-cau-nguyen-cau-nguyen/