Trích từ Dân Chúa

Thư Hiệp Thông của Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam về việc tại Đồng Chiêm

Lm Giuse Đặng Minh Tuấn, OFM

Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn Việt Nam

3 Mai Thị Lựu, Đakao

Quận 1 – TP HCM – Việt Nam

Ngày 14 tháng 1 năm 2010

Kính gửi:
Đức Cha Giuse Ngô Quang Kiệt
Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội

Trọng kính Đức Tổng,
Kính chúc Đức Tổng bình an và thiện hảo!

Trong những ngày qua, chúng con đã được biết và vẫn theo dõi những sự việc xảy ra tại Đồng Chiêm.

Là con cái của thánh Phanxicô Átxidi, vị thánh được nhìn nhận là có tinh thần Hội Thánh sâu sắc và yêu chuộng công lý và hòa bình, Chúng con đau đớn vì Thánh Giá Chúa Kitô bị tàn phá. Chúng con lên án các hành vi xúc phạm đến các biểu tượng tôn giáo. Chúng con xót xa vì dân chúng bị đả thương trầm trọng. Chúng con lên án chủ trương dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp.

Chúng con cổ võ và yêu cầu, trong các bất cứ cuộc tranh chấp nào, các bên liên quan phải tôn trọng sự thật, sẵn sàng đối thoại để tìm ra giải pháp trong công lý và hòa bình.

Chúng con hiệp thông cầu nguyện anh chị em giáo dân Đồng Chiêm để anh chị em tiếp tục nêu cao tinh thần bác ái bằng sự tha thứ.

Chúng con cũng cầu nguyện cho các vị hữu trách trong xã hội luôn tôn trọng và giúp người khác tôn trọng phẩm giá, quyền tự do và bình đẳng của mọi người trong xã hội.

Xin Chúa Kitô là Thái Tử hòa bình và là Chân lý của Thiên Chúa ban cho mọi thành phần Dân Chúa luôn kiên vững trong niềm tin cậy mến, để có thể làm chứng về ơn cứu độ nhờ Thập Giá Chúa Kitô.

Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban muôn phúc lành cho Đức Tổng, quý cha và toàn thể anh chị em giáo dân Đồng Chiêm.

TM. Tỉnh Dòng Anh Em Hèn Mọn VN
Thư ký Tỉnh Dòng
Lm Giuse Đặng Minh Tuấn, OFM

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-hiep-thong-cua-dong-anh-em-hen-mon-viet-nam-ve-viec-tai-dong-chiem/