Trích từ Dân Chúa

Thư của Đức Giám Mục Vĩnh Long về phần đất số 3 của Tu Viện Dòng Thánh Phaolô

+GM Tôma Nguyễn Văn Tân

LogoVinhLong.jpg

Vĩnh Long, ngày 18.12.2008

Kính gởi: Các Linh mục, Các Tu sĩ
Toàn thể Giáo dân trong Giáo phận Vĩnh Long,

Anh Chị Em thân mến,
Bảy tháng trước đây, vào ngày 18.5.2008, tôi đã lên tiếng bày tỏ nỗi thống khổ của các Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô, của tất cả Anh Chị Em và của tôi nữa, sau khi Chính Quyền Tỉnh Vĩnh Long công bố, ngày 9.5.2008, quyết định sẽ xây dựng khách sạn trên phần đất tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh, trước kia là Nguyễn Trường Tộ, có cơ sở của Tu Viện Dòng Thánh Phaolô, đã bị đập phá bình địa vào năm 2003.

Hôm nay, tôi lại phải lên tiếng một lần nữa, sau khi được biết ngày 12.12.2008, Chính Quyền Tỉnh Vĩnh Long thông báo “Việc xây dựng quãng trường nhằm phục vụ lợi ích công cộng” tại phần đất nói trên (Thông Báo sô163/TB-UBND, ngày 12.12.2008).

Thật là chua xót đối với các Nữ Tu Dòng Thánh Phaolô cũng như đối với tất cả Anh Chị Em, đối với tôi nữa. Làm sao không cảm thấy xót xa, khi thấy mình đã bị mang tội danh giả tạo là “đào tạo lớp trẻ bất hạnh trở thành lực lượng chống đối Cách Mạng giải phóng dân tộc” trong thời gian hơn 31 năm qua, bị đuổi ra khỏi Tu Viện với hai bàn tay trắng, rồi phải nhìn thấy cảnh hoang tàn của Tu Viện mà biết bao chị em của mình đã bỏ ra bao nhiêu công sức để xây dựng từ hơn một thế kỷ qua; và sẽ còn phải nhìn thấy nơi tu luyện, nơi cầu nguyện và phục vụ bác ái của các chị bị biến thành chỗ giải trí vui chơi.

Có thể tiếng nói của tôi hôm nay cũng sẽ là “tiếng kêu trong sa mạc” (Matthêu 3,3). Xem ra tiếng nói của quyền lực đã lấn át tiếng nói của công lý, của lương tâm, nhất là trong thời đại mà người ta coi trọng vật chất hơn đạo đức, hơn nhân nghĩa. Nhưng tôi cần phải nói lên, để các thế hệ mai sau được biết và không cười nhạo chúng tôi là hạng người có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói.

Trong niềm hiệp thông của Hội Thánh Công Giáo, tôi tha thiết mời gọi Anh Chị Em tiếp tục cầu nguyện cho Giáo Phận, cho Anh Chị Em của mình đang gặp khó khăn.

Nhân dịp cử hành Lễ Chúa Giáng Sinh, chúng ta cùng nhau nài xin Thiên Chúa ban cho thế giới được hưởng một nền Hòa Bình viên mãn được xây dựng trên công lý, trên đạo nghĩa.

Thân ái trong Chúa Kitô,

+ Tôma Nguyễn Văn Tân
Giám mục Vĩnh Long.

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-cua-duc-giam-muc-vinh-long-ve-phan-dat-so-3-cua-tu-vien-dong-thanh-phaolo/