Trích từ Dân Chúa

Thư Cha Giám Tỉnh gởi Anh Chị Em giáo dân Thái Hà, ngày 18.1.2008

Lm Giuse Cao Đình Trị, C.Ss.R

Giám Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

DCCT Sài-gòn, ngày 18.1.2008

Kính thưa anh chị em,

Lời đầu thư, tôi nguyện xin Chúa là Cha nhân từ chúc lành cho anh chị em. Xin ơn can đảm, ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn yêu mến, ơn kính sợ Thiên Chúa và ơn bền đỗ hằng ở cùng anh chị em.

Qua các phương tiện truyền thông, tôi được biết anh chị em vẫn kiên trì thắp sáng niềm tin của mình, gìn giữ lời nguyện cầu và duy trì lòng tin yêu phó thác cho Thiên Chúa. Bất chấp giá lạnh của mùa đông rét mướt, bất chấp những khó khăn do lòng dạ của con người gây ra, anh chị em vẫn thủy chung với Hội Thánh.

Tôi và các anh em tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn hiệp ý cầu nguyện với anh chị em và cho anh chị em. Lòng quảng đại và hy sinh của anh chị em có Chúa thấu hiểu và Chúa sẽ không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta. Tôi tin rằng Chúa là Đấng nhân từ vô cùng sẽ trả công bội hậu cho anh chị em.

Xin anh chị em hãy cẩn thận giữ gìn sức khỏe, chú ý đến những vấn đề vệ sinh tối thiểu và đặc biệt đừng coi thường các biện pháp an toàn.

Xin Chúa ở cùng anh chị em, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp và Thánh Tổ Phụ An Phong.

Chân tình trong Đức Kitô Cứu Thế.

Lm Giuse Cao Đình Trị
Bề Trên Giám Tỉnh DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-cha-giam-tinh-goi-anh-chi-em-giao-dan-thai-ha-ngay-1812008/