Trích từ Dân Chúa

Thư Cha Giám Tỉnh DCCT VN Gửi Cha Giám Tỉnh Balan

Lm Vinhsơn Phạm Trung Thành, DCCT

Vietnam, 03/02/2010

Kính gởi Cha Ryszard Bożek, C.Ss.R.
Giám Tỉnh Tỉnh Dòng Warsaw,

Kính thưa Cha,

Trong những ngày sôi động, khổ đau và phẫn uất tại Việt Nam, những tin tức từ Ba Lan, một đất nước mến yêu có cùng một kinh nghiệm khổ đau, với những dòng chữ chia sẻ, những lời khích lệ, những nguyện cầu thiết thực đã nâng đỡ và an ủi chúng con rất nhiều.

Con xin cùng với toàn Tỉnh Dòng VN chân thành cám ơn Cha và các anh em yêu quí Ba Lan, những người anh em cùng một ơn gọi, cùng một cảm nghiệm mang tên Anphong. Chính ơn gọi Anphong đã qui tụ chúng ta, nhận chìm chúng ta trong diệu cảm Cứu Thế và sai chúng ta đi đến với người nghèo, người bị bỏ rơi hơn cả, vì Ơn gọi này buộc chúng ta phải lắng nghe tiếng thét của người nghèo, tiếng kêu cứu của nạn nhân bất công, tiếng gào đòi quyền sống, sống xứng đáng là con người.

Chúng ta đã phải trả giá cho dấn thân này và sẽ còn tiếp tục phải trả giá. Tình huynh đệ mà anh em DCCT Ba Lan bày tỏ cũng như thể hiện trong những hoạt động cụ thể đã là một liên đới hiệp thông vô giá. Qua Cha và anh em, Giáo Hội Ba Lan cũng đồng cảm và bày tỏ tình thương rất cụ thể trong ngày 4 tháng 2 sắp tới đây, chúng con xin hết lòng cám ơn HĐGM Ba Lan, Ủy Ban Truyền Giáo trực thuộc HĐGM Ba Lan đã có sáng kiến tổ chức hiệp thông cầu nguyện cho GH VN, cho Tỉnh Dòng CCT. VN. Chúng con tin rằng sức mạnh của lời cầu nguyện, tình thông hiệp một đức tin sẽ giúp chúng con tại VN được can đảm, quảng đại và yêu mến đi trọn hành trình làm chứng cho Chúa Kitô.

Trong những ngày Tỉnh Dòng Ba Lan tiến hành Công Hội Tỉnh, chúng con sẽ hiệp thông cầu nguyện cho Công Hội Tỉnh của qúi Tỉnh được thành công tốt đẹp.

Nguyện xin Chúa Thánh Thần luôn liên kết chúng ta trong cùng một lòng mến, một ơn gọi và nguyện xin Chúa Cứu Thế tiếp tục dẫn dắt chúng ta nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp, Thánh Anphong, Thánh Clêmentê và thầy Marcel Văn.

Vincent Phạm Trung Thành, CSsR
Giám Tỉnh

Lm Vincent Phạm Trung Thành, CSsR

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/thu-cha-giam-tinh-dcct-vn-gui-cha-giam-tinh-balan/