Trích từ Dân Chúa

RFI: Toà thánh Vatican yêu cầu giáo dân ngưng tập hợp cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ

RFI

RFI 1/2/2008 -- Toà thánh Vatican yêu cầu giáo dân VN ngưng tập hợp cầu nguyện trước Tòa Khâm Sứ cũ ở Hà Nội để tránh xung đột với chính quyền.


Download (367Kb)


RFI

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/rfi-toa-thanh-vatican-yeu-cau-giao-dan-ngung-tap-hop-cau-nguyen-truoc-toa-kham-su/