Trích từ Dân Chúa

Phỏng Vấn Sơ Trương Thị Hiệp về việc CSVN mưu toan cướp nhà đất số 32bis Nguyễn Thị Diệu

Nguyễn Thị Trâm Oanh

Cộng Sản Việt Nam mưu toan cướp nhà đất cuả các nữ Tu Bác Ái Vinh Sơn tại SaìGòn, Số 32 bis Nguyễn Thị Diệu, Quận 3 - Saigon. Trâm Oanh đã liên lạc được với sơ Trương Thị Hiệp thuộc Dòng Bác Ái Thánh Vinh Sơn. Soeur sẽ kể cho chúng ta nghe những sự việc xãy ra như thế nào.

Nghe | Download Phần (1)
Nghe | Download Phần 2)

81219vinhson1.jpg

Các sơ Dòng Bác Ái Thánh Vinh Sơn được sự hỗ trợ của các dòng nữ khác, đang có mặt trước cơ sở số 32 bis Nguyễn Thị Diệu để phản đối sự chiếm dụng bất hợp pháp của nhà cầm quyền.

Nguyễn Thị Trâm Oanh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/phong-van-so-truong-thi-hiep-ve-viec-csvn-muu-toan-cuop-nha-dat-so-32bis-nguyen-thi-dieu/