Trích từ Dân Chúa

Phỏng vấn Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải về sự kiện nhà nước sẽ xử một số giáo dân Thái Hà...

Nguyễn Thị Trâm Oanh

Nguồn: vietnamexodus.org

5.11.2008 -- Trong vài ngày nữa, cộng sản Việt Nam sẽ đem một số giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà ra tòa xét xử về tội phá hoại tài sản xã hội chủ nghĩa. Chị Nguyễn Thị Trâm Oanh đã liên lạc được với linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT và hỏi LM về sự kiện này. Xin mời quý bạn đọc theo dõi.

1. Nghe 22:20 | Download (5.1 Mb) Phần 1

2. Nghe 20:36 | Download (4.7 Mb) Phần 2

3. Nghe 14:52 | Download (3.4 Mb) Phần 3

Đọc thêm Thông cáo về diễn tiến vụ án liên quan tới các giáo dân cầu nguyện vì Công lý ở Gx Thái Hà Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Nguyễn Thị Trâm Oanh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/phong-van-lm-phero-nguyen-van-khai-ve-su-kien-nha-nuoc-se-xu-mot-so-giao-dan-thai-ha/