Trích từ Dân Chúa

Nghe bài giảng tại nhà thờ Đồng Chiêm vào chiều ngày 6.1.2010

Lm Giuse Phạm Minh Triệu

Bài giảng tại nhà thờ Đồng Chiêm vào chiều ngày 6.1.2010 Nghe trực tiếp | Download

DongChiem6_1_2010.jpg

Lm Giuse Phạm Minh Triệu

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/nghe-bai-giang-tai-nha-tho-dong-chiem-vao-chieu-ngay-6-1-2010/