Trích từ Dân Chúa

Một tuần lễ sôi nổi hướng về quê hương và giáo hội

Vũ Quang Ninh

Nguồn: Đài Little Saigon Radio


Download


Bài Bình Luận về Việt Nam của ông Vũ Quang Ninh trong mục "Câu Chuyện Trong Ngày" của đài Little Saigon Radio ngày 23/1/08. MeMaria.org xin tóm tắt như sau:

Tuần lễ vừa qua là một tuần lễ sinh hoạt sôi nổi nhất của Cộng Đồng người Việt tại Miền Nam California. Từ ngày 18/1/2008 đến ngày 20/1/2008 đã có liên tiếp những buổi họp với các chủ điểm:

  1. Tưởng Niệm, vinh danh và biết ơn 58 chiến sĩ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa, vào ngày 19/1/1974 đã anh dũng hy sinh để bảo vệ các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam.
  2. Lên án Trung Cộng đã muốn thiết lập Trường Sa và Hoàng Sa trở thành một quận huyện của họ.
  3. Lên án sự nhu nhược của Cộng Sản Việt Nam vì đã không bảo vệ lãnh thổ và lãnh hải của Tổ Quốc mà còn đàn áp các sinh viên và học sinh khi họ biểu tình.
  4. Phản đối những tổ chức tuyên truyền có lợi cho Cộng Sản.
  5. Đốt nến và họp để lên tiếng nói ủng hộ cho các giáo dân Việt Nam đang đòi trả lại các tài sản của Giáo Hội : Buổi họp gồm có các vị đại diện tôn giáo, đại diện Dân Cử, Các Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa, các đoàn thế tranh đấu, các giới trẻ…
  6. Có một chương trình văn nghệ nhằm nêu cao việc chống ngoại xâm của Câu Lạc Bộ Hùng Sử Việt.
  7. Cuộc họp thắp nến và cầu nguyện có hơn 500 quan khách, đồng hương, các đại diện Tôn Giáo để ủng hộ và cầu nguyện cho sự vẹn toàn lãnh thổ, gồm có Phật Giáo, Công Giáo, Tìn Lành, Hỏa Hảo, Cao Đài…

Tất cả đồng bào Hải Ngoại hướng về quê hương Việt Nam để cầu nguyện và thắp sáng ánh nến của hòa bình và công lý. Mong cho người người, dân tộc và Tổ Quốc Việt Nam kính yêu được vẹn toàn.

Vũ Quang Ninh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/mot-tuan-le-soi-noi-huong-ve-que-huong-va-giao-hoi/