Trích từ Dân Chúa

Một Số Video Đặc Sắc (3) Ngoài Phiên Tòa 27.3.2009

Anthony Mary Long

1. Các giáo dân đến hiệp thông bên ngoài toà


2. Các giáo dân vô tội tới tòa


3. Các Giáo dân luôn khẳng định 8 anh chị em bị đưa ra toà là vô tội


4. Cha Khải nói giúp chính quyền


Anthony Mary Long

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/mot-so-video-dac-sac-3-ngoai-phien-toa-2732009/