Trích từ Dân Chúa

Một Số Video Đặc Sắc (2) Ngoài Phiên Tòa 27.3.2009

Anthony Mary Long

1. Cha Phó bề trên đang bắt nhịp bài hát Kinh Hoà Bình


2. Một Nhạc Trưởng vĩ đại của Thời Đại


3. Lạy mẹ xin yên ủi chúng con


Anthony Mary Long

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/mot-so-video-dac-sac-2-ngoai-phien-toa-2732009/