Trích từ Dân Chúa

Lời Thánh Giá (thơ)

Tú Nạc

(Trân trọng những giọt nước mắt Đồng Chiêm - Ý thơ “Crucifix” – Anna Akhmatova”)

Mẹ ơi,
đừng khóc cho con,
ngước mắt nhìn con trong thiết tha trìu mến.
Giờ trọng đại linh thiêng bùng sáng
Bởi lời ca thiên sứ; lửa sáng bầu trời.
Người hỏi Cha mình: “Vì sao con phó thác…”
Và bảo Mẹ Người: “Thôi Mẹ hãy nín đi…”
Magdalena than khóc, thương đau.
Peter đắm chìm trong hồn mê phách tán…
Duy ở đó, Mẹ lẻ loi đứng lặng,
Không ai dám hướng về một cái nhìn vội vã qua mau.

Jos. Tú Nạc, NMS

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/loi-thanh-gia-tho/