Trích từ Dân Chúa

Linh mục và giáo dân cầu nguyện trước Toà Khâm Sứ ngày 10.1.08

Thẳng Tiến

HÀ NỘI -- Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2008, Nhà Gioan đã long trọng mừng lễ thượng thọ ĐHY Giuse Phạm Đình Tụng

Sau thánh lễ, khoảng 60 linh mục và đông đảo giáo dân cùng với gia đình Gioan đã sang cầu nguyện trước Toà Khâm Sứ. Phố Nhà Chung lại trở thành một nguyện đường ngoài trời thật sốt sắng và cảm động.

Xem tập hình Linh mục và giáo dân cầu nguyện trước Toà Khâm Sứ ngày 10.1.08

Thẳng Tiến

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/linh-muc-va-giao-dan-cau-nguyen-truoc-toa-kham-su-ngay-10108/