Trích từ Dân Chúa

Linh Mục đoàn GP Vĩnh Long hiệp thông với Đức Cha Tôma, Giám Mục Vĩnh Long

GP Vĩnh Long

Vĩnh Long, ngày 15/11/2009

Kính gởi: Đức Cha Tôma Nguyễn Văn Tân
Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long

Trọng kính Đức Cha Tôma,

Chúng con là các Linh Mục Hạt Trưởng, thay mặt cho tất cả các Linh Mục Giáo phận Vĩnh Long, qua thư này, chúng con muốn chia sẻ tâm tình và ý nghĩ của Đức Cha, khi nhớ lại những biến cố “Ngày đại nạn” của Giáo phận vào năm 1977: Nhà thờ Chánh Toà, Đại Chủng viện, Dòng Thánh Phaolô, Thánh Giá Học viện bị phong toả, bị bắt di dời… và biến cố mới đây: nơi tu hành của Dòng Thánh Phaolô tại số 3 đường Tô Thị Huỳnh - Vĩnh long, bị biến thành “nơi sinh hoạt vui chơi, giải trí, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…”. Cũng như Đất Thánh Vĩnh Long, nơi phần mộ của bà con giáo dân Vĩnh Long đã bị biến thành “Công viên vui chơi giải trí” từ lâu!

Chúng con hoàn toàn hiệp nhất với nhau cùng hưởng ứng theo lời kêu gọi của Đức Cha, và thực hành những việc cụ thể sau:

Chúng con đã đọc, sẽ tiếp tục đọc và giải thích thư Mục vụ ngày 28/10/2009 của Đức Cha cho giáo dân trong Họ đạo mình hiểu biết về giai đoạn lịch sử đau thương của Giáo phận và ý thức trách nhiệm của mình trước tình hình hiện nay.

Chúng con kêu gọi giáo dân trong tháng 11 hãy cầu nguyện cho Các Đẳng linh hồn, và cầu nguyện cho “những ai đang gánh chịu những đối xử bất công” được an ủi và kiên nhẫn.

Chúng con cầu xin Chúa “tháo gở con người khỏi mọi tham lam ích kỷ, mọi thứ áp bức và cư xử bất công với đồng loại …” Nhờ đó, con người biết tôn trọng nhau hơn và xã hội đáng được hưởng thái bình thịnh đạt.

Trân trọng kính chào Đức Cha.

Chúa Nhật, kính trọng thể Lễ Các Thánh Tử Đạo VN.

Chúng con đồng ký tên:

 1. Phaolô Lưu Văn Kiệu, Tổng Đại diện
 2. Phêrô Dương Văn Thạnh, Hạt Trưởng Vĩnh Long
 3. Giuse Phan Trung Nghĩa, Hạt Trưởng Mai Phốp
 4. Antôn Nguyễn Long Khương, Hạt Trưởng Trà Vinh
 5. Phaolô Nguyễn Phước Thuận, Hạt Trưởng Vĩnh Kim
 6. Giuse Lâm Quang Bỉ, Hạt Trưởng Thạnh Phú
 7. Giuse Nguyễn Ngọc Thích, Hạt Trưởng Cái Mơn
 8. Phanxicô Nguyễn Văn Thạnh, Hạt Trưởng Bình Đại
 9. Đaminh Bùi Văn Đằng, Hạt Trưởng Bến Tre
 10. Matthêu Nguyễn Văn Văn, Hạt Trưởng Sa Đéc
 11. Tôma Nguyễn Văn Thành, Q. Hạt Trưởng Mặc Bắc

GP Vĩnh Long

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/linh-muc-doan-gp-vinh-long-hiep-thong-voi-duc-cha-toma-giam-muc-vinh-long/