Trích từ Dân Chúa

Hướng về Thái Hà: Phỏng vấn Cha Matthêu Vũ Khởi Phụng, Bề Trên nhà Thái Hà

Thái Hà

Lễ cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà 28.8.2008
Lời dẫn: Lm Lê Quang Uy, DCCT

ChaVuKhoiPhung-DCCT-355px.jpg

Download (512 Kb)

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/huong-ve-thai-ha-phong-van-cha-mattheu-vu-khoi-phung-be-tren-nha-thai-ha/