Trích từ Dân Chúa

Hướng về Thái Hà: Cầu nguyện, lời đầu Lễ của Cha Phạm Trung Thành, Giám Tỉnh DCCT

Thái Hà

Lễ cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà 28.8.2008
Dẫn nhập cầu nguyện: Lm Lê Quang Uy, DCCT

ChaPhamTrungThanh-DCCT-355px.jpg

Download (1.66 Mb)

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/huong-ve-thai-ha-cau-nguyen-loi-dau-le-cua-cha-pham-trung-thanh-giam-tinh-dcct/