Trích từ Dân Chúa

Hội kèn nữ GX Cam Châu, GP Thái Bình viếng linh địa 14.9.2008

Thái Hà

Video Hội kèn nữ giáo xứ Cam Châu, giáo phận Thái Bình đến Thái Hà hiệp thông cầu nguyệnBấm vào hình để xem toàn tập

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hoi-ken-nu-gx-cam-chau-gp-thai-binh-vieng-linh-dia-1492008/