Trích từ Dân Chúa

Hình đêm thắp nến cầu nguyện tại DCCT Saigon 26.3.09

Thái Hà

Đêm thắp nến cầu nguyện tại DCCT Saigon 26.3.09

90326SaigonPM0.jpg

90326SaigonPM1.jpg

90326SaigonPM2.jpg

90326SaigonPM3.jpg

90326SaigonPM4.jpg


Xem thêm ...

Thái Hà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hinh-dem-thap-nen-cau-nguyen-tai-dcct-saigon-26309/