Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Tòa Khâm Sứ năm 1957

Tòa TGM Hà Nội

Những tấm hình vô giá được chụp vào năm 1957 tại Tòa Khâm Sứ.

KhamSu02.jpg

Xem tập hình Hình ảnh Tòa Khâm Sứ năm 1957

Tòa TGM Hà Nội

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hinh-anh-toa-kham-su-nam-1957/