Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Toà Khâm Sứ 20.9.08 Đức TGM đến UBND TP Hà Nội

Vũ Hồng Hạnh

TOÀ KHÂM SỨ -- Đức TGM Hà Nội đến UBND TP Hà Nội

Bấm vào hình để xem toàn tập
80920TKS03.jpg

Vũ Hồng Hạnh

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hinh-anh-toa-kham-su-20908-duc-tgm-den-ubnd-tp-ha-noi/