Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Thắp Nến cầu nguyện cho Giáo hội và Quê hương Việt nam ở Nam Cali

Vũ Trân

Buổi Thắp Nến Cầu Nguyện Hiệp Thông với Giáo Dân Hà Nội, Thái Hà và Hà Đông, cho Công Lý và Công Bằng do Cộng Đồng CGVN/GP Orange đã diễn ra tại Trung Tâm Công Giáo VN tại quận Cam (California) vào lúc 5 giờ chiều ngày Chúa Nhật 3/2/2008.

80203Orange02.jpg

Xem tập hình Thắp Nến cầu nguyện cho Giáo hội và Quê hương Việt nam ở Nam Cali

Vũ Trân

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hinh-anh-thap-nen-cau-nguyen-cho-giao-hoi-va-que-huong-viet-nam-o-nam-cali/