Trích từ Dân Chúa

Hình ảnh Giáo dân Thái Hà đưa Mẹ vào lãnh địa Đức Bà!

Tiều Phu

Nửa đêm 13 rạng ngày 14.08.2008, giáo dân trong giáo xứ đã kiệu tượng Đức Mẹ Vô Nghiễm Nguyên Tội vào khu đất của giáo xứ mà Công ty May Chiến Thắng đang chiếm dụng và bỏ hoang...

80814ThaiHa01.jpg

Xem tập hình Giáo dân Thái Hà đưa Mẹ vào lãnh địa Đức Bà!

Tiều Phu

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/hinh-anh-giao-dan-thai-ha-dua-me-vao-lanh-dia-duc-ba/