Trích từ Dân Chúa

Giáo xứ Mỹ Dụ cầu nguyện cho Đồng Chiêm

GX Mỹ Dụ

Nghệ An 17/1/2010 - Kể từ ngày Đồng Chiêm lâm nạn, giáo dân xứ Mỹ Dụ thường trực theo dõi và hiệp thông cầu nguyện cho những người anh em đồng đạo của mình đang bị đàn áp.

Đặc biệt là sau các thánh lễ Chúa nhật hôm nay, linh mục quản xứ đã cập nhật tin tức từ Đồng Chiêm và đọc lại thông báo của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Bà con giáo dân được xem những hình ảnh về Đồng Chiêm trên một màn ảnh rộng.

Nhìn những nạn nhân bị đánh đập, mặt đầy máu me, nằm sóng soài dưới chân đám đông cảnh sát, không ai có thể cầm được nước mắt. Và ngàn cánh tay giơ cao, ngàn ngọn nến cháy sáng, với lời kinh Hòa Bình, hi vọng người giáo dân Việt Nam sớm có ngày được hưởng công lý và hòa bình thật sự.

100114MyDu.jpg

GX Mỹ Dụ

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/giao-xu-my-du-cau-nguyen-cho-dong-chiem/