Trích từ Dân Chúa

Giáo xứ Lộc Thuỷ giáo phận Vinh hiệp thông cầu nguyện cho giáo xứ Đồng Chiêm

Nguyễn Duy An

VINH - Khi nghe cha quản xứ nói về sự kiện thánh giá của Chúa bị kẻ xấu đập phá ở giáo xứ Đồng Chiêm, bà con rất đau buồn.

Thánh giá là biểu tượng của Kitô giáo chứ không phải riêng của người có đạo ở Đồng Chiêm. Nên khi nghe tin dữ như thế thì bà con giáo dân lấy làm đau khổ và phẫn uất. Kẻ xấu lại còn khủng bố giáo dân bằng nhiều cách làm cho học sinh giáo xứ không đến trường học được. Đây là một việc làm của những kẻ bất nhân, bất nghĩa, vô liêm sĩ, chứ không phải hành động của một chính thể quốc gia.

Cha xứ đã mời gọi toàn giáo xứ cầu nguyện sau giờ hiệp lễ. Học trò, giới trẻ và thiếu nhi Thánh Thể của giáo xứ đã cầu nguyện bằng việc viếng thánh Thể, đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng. Cầu nguyện hái ý:

- Cho Đức Giám mục Hà Nội sức khoẻ tốt can đảm kiên cường để là một lãnh đạo gương mẫu sống chứng tá đức tin cho đoàn chiên giáo phận, cho giáo dân Đồng Chiêm được bình an và can trường trong Chúa.

- Cho Chính quyền nhìn nhận ai gieo gió sẽ gặt bão và biết thương cảm dân có đạo cũng là đồng bào ruột thịt của mình, đừng chồng chất đau khổ lên những người dân vô tội.

Hiệp thông trong mầu nhiệm Giáo Hội, giáo xứ Lộc Thuỷ tỉnh Nghệ an luôn đồng hành và cảm thông sâu sắc với giáo xứ Đồng Chiêm. Xin Thánh Phanxicô Atxidi cầu bầu cùng Chúa cho Nhà nước Việt nam ngày càng yêu chuộng công lý và hoà bình, cho người có đạo biết yêu thương và tha thứ.

Nguyễn Duy An

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/giao-xu-loc-thuy-giao-phan-vinh-hiep-thong-cau-nguyen-cho-giao-xu-dong-chiem/