Trích từ Dân Chúa

Đồng Chiêm thiên nhiên và con người qua ảnh

Phong Thương

HÀ NỘI -- Giáo xứ Đồng Chiêm, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội

Bấm vào hình để xem toàn tập
GxDongChiem00.jpg

Phong Thương

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/dong-chiem-thien-nhien-va-con-nguoi-qua-anh/