Trích từ Dân Chúa

Đêm Thắp Nến cho Giáo Xứ Thái Hà và Tòa Khâm Sứ tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Hoa Thịnh Đốn

VATV

Giáo Xứ Mẹ VN Hoa Thịnh Đốn Cầu Nguyện Cho Giáo Hội VN Đang bị CS Bách Hại

Hoa Thịnh Đốn ngày 28 tháng 9, 2008:

(Hình ảnh của Luyện Trần)

(Đài Truyền Hình Việt Nam vùng Hoa Thịnh Đốn: VATV)


VATV

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/dem-thap-nen-cho-giao-xu-thai-ha-va-toa-kham-su-tai-giao-xu-me-viet-nam-hoa-thinh-don/