Trích từ Dân Chúa

Công an Hà Nội chặn tịch thu giấy tờ Đoàn hành hương Hàm Long không cho đi Đồng Chiêm

An Hoà

Hà Nội-Sáng 13/1/2010-Cha Giuse Phạm Minh Triệu, Phó xú Hàm Long cho biết Công an ngăn chặn giáo dân Hàm Long hành hương Đồng Chiêm. Có khoảng 1000 giáo dân Hàm Long đang chuẩn bị lên đường đến Đồng Chiêm thì CAHN đã thu giữ toàn bộ bằng lái xe và giấy tờ của các tài xế.

Phần lớn giáo dân đã không thể lên đường như dự định và nhiều phần ăn sáng, ăn trưa được giáo dân chuẩn bị đã không được dùng tới. Cha Giacô bê Nguyễn Văn Lý đã phải dâng lễ kính Thánh Giá ở nhà thờ Hàm Long hướng về Đồng Chiêm.

Hàng trăm người khác, khi không có xe hơi, đã về lấy xe máy và vẫn tiếp tục cuộc hành hương. Một số đã đi từ tối qua, một số đi xe máy tới Đồng Chiêm trước từ sáng hôm nay.

Hàm Long là giáo xứ lớn nhất ở nội thành Hà Nội, số nhân danh khoảng gần 10.000 người không kể người xa quê. Hàm Long cũng là giáo xứ có nền nếp truyền thống và có tinh thần dấn thân phục vụ hàng đầu của TGP Hà Nội.

An Hoà

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/cong-an-ha-noi-chan-tich-thu-giay-to-doan-hanh-huong-ham-long-khong-cho-di-dong-chiem/