Trích từ Dân Chúa

Chúa ngự lòng ta (thơ)

Thủy Nhân

(Dù sống dưới một đất nước Thanh bình - tịnh trị,
hay sống dưới một thể chế Độc đoán - bạo tàn
thì trong lòng mỗi người Kitô hữu chúng ta –
Chúa vẫn ngự trị đời đời bất diệt – đó là chân lý vĩnh hằng
.)

Dẫu cắt điện, cả Đồng Chiêm tăm tối
Ơn Chúa soi vẫn sáng cả bầu trời
Máu vẫn rơi – Đồng Chiêm máu vẫn rơi
Đức hi sinh lại một lần hiện hữu
Bao ĐẤNG CHĂN CHIÊN về đây tề tựu
An ủi lòng người trong lúc hoang mang
Những Giáo dân từ muôn nẻo ùa sang
Cùng chung sức, ghé vai mang thập giá
Dẫu Đồng Chiêm cuộc đời còn vất vả
Nhưng tình người mãi mộc mạc, sắt son
Chúa Kitô, Ngài tin ở chúng con
Noi gương Chúa, con nén lòng nhịn nhục
Chúa ban phát rất công bằng “Họa – Phúc”
Ai vâng lời Ngài sẽ mãi mãi hiển vinh
Lũ ác nhân, dù tà khí đầy mình
Không ngăn nỗi lòng ta tôn kính Chúa
Nước mắt trẻ thơ dù phải tuôn giàn giụa
Dòng lệ người già dẫu phải chảy thành sông
Thì mặt trời mãi mãi mọc đàng đông
Chân lý đó ngàn đời không thay đổi
Dừng tay lại, đừng hại người vô tội
Hãy yêu thương và đùm bọc lẫn nhau
Để nước Việt Nam mãi mãi giàu mạnh
Dân vui sống trong An Bình - Thịnh Trị
Bởi chân lí mãi luôn là chân lý
“Chúa nhân từ mãi mãi ngự lòng ta".

Giáo dân Hà Nội

Thủy Nhân

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/chua-ngu-long-ta-tho/