Trích từ Dân Chúa

Cha già Vũ Ngọc Bích nói về đất đai ở Thái Hà

DCCT

Nguồn: chuacuuthe.com

Cha già Vũ Ngọc Bích, người giữ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà 60 năm liên tục, nói về đất đai ở Thái Hà.

Đây là bài nói chuyện cuối Lễ Thánh Giuse, quan thầy của ngài năm 2004. Anh em Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội ghi lại khá lâu trước khi ngài qua đời.

Nghe trực tiếp | Download Cha già Vũ Ngọc Bích nói về đất đai ở Thái Hà

Giáo Xứ Thái Hà hay Giáo xứ Nam Đồng cũng là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Hà Nội, do các cha Dòng Chúa Cứu Thế trông coi liên tục từ khi thành lập cho đến ngày nay, kể cả thời gian đất nước bị chia cắt. Vào mỗi thứ Bảy, nhất là thứ Bảy đầu tháng khi giáo dân nói "Đi Đền" thì hiểu là đi hành hương Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại Thái Hà. Đây là truyền thống đã có từ những năm 40 ở miền Bắc.

DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/cha-gia-vu-ngoc-bich-noi-ve-dat-dai-o-thai-ha/