Trích từ Dân Chúa

Cập nhật hình ảnh: Sự thực về 'Tự do tôn giáo' phơi bầy trắng trơn tại Toà Khâm Sứ

VietCatholic

HÀ NỘI 19.9.08 -- Lúc 14g30, trời Hà Nội đang tối sầm vì những đám mây đen ở đâu kéo đến. Nhưng cơn gió mạnh bắt đầu nổi lên. Trời hình như sắp mưa đến nơi.

Nghe (21:45) | Download (4.9 Mb) Phỏng vấn Đức TGM Hà Nội: Cực lực phản đối hành động đơn phương xâm phạm Tòa Khâm Sứ

Bấm vào hình để xem toàn tập
80919TKS12H00.jpg

VietCatholic

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/cap-nhat-hinh-anh-su-thuc-ve-tu-do-ton-giao-phoi-bay-trang-tron-tai-toa-kham-su/