Trích từ Dân Chúa

Cần tiếp tục Chiến Dịch Cầu Nguyện trước Tòa Khâm Sứ

Giáo dân Hà Nội

HÀ NỘI -- Đó là lời phát biểu của một linh mục trong Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội. Giáo dân chúng ta đừng quá vội vã mừng sớm. Chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện. Hãy thắp nhiều nến lên để thức tỉnh những người đi qua Phố Nhà Chung. Hãy đừng đặt hết hy vọng vào chuyến viếng thăm của Thủ Tướng. Những chiến sỹ công an tôn giáo Hà Nội như đồng chí Sơn và Dược thường nói rằng Thủ Tướng KHÔNG TO!!!

Có linh mục cho chúng tôi biết, năm ngoái Tòa Tổng Giám Mục làm đơn xin Uỷ Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội để xây thêm nhà cho chủng viện Hà Nội tại đất của giáo xứ Cổ Nhuế (Huyện Từ Liêm, Hà Nội). Ủy Ban không cho bảo phải xin phép Thủ Tướng. Kỳ thị công giáo đến thế là cùng. Xây mỗi dãy nhà mà phải xin phép Thủ Tướng chính phủ. Khi Thủ Tưóng cho phép rồi mà UBND Thành Phố Hà Nội cũng chưa chịu cho phép. Họ còn lằng nhằng gây khó dễ và chỉ cho phép vào ngày trước lễ động thổ.

Chúng ta cũng chẳng nên quá tin vào những người cầm quyền và lời hứa của họ. Nguồn tin thân cận cho biết khi ông đại sứ lưu động về nhân quyền của Hoa Kỳ John Hanford sang Việt Nam để dọn đường cuộc viếng thăm của tổng thống Bush trước hội nghi APEC 2006 ở Hà Nội. Thứ trưởng CA Nguyễn Văn Hưỏng cầu khẩn xin Hoa Kỳ cho Việt Nam ra khỏi danh sách CPC (những nước vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng). Ông Hưỏng đã hứa trả Tòa Khâm Sứ lại cho Giáo Hội. Nhưng hơn một năm qua lời hứa đó đã không đuợc thực hiện.

Ai cũng biết lời hứa của đảng thì đáng tin đến thế nào.

Công giáo chúng ta hãy tiếp tục liên lỷ cầu nguyện với nến sáng trong tay. Hãy kiên trì và nhẫn nại. Kinh nghiệm 50 năm qua với chế độ này dạy chúng ta như vậy.

Một Giáo Dân Hà Nội

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/can-tiep-tuc-chien-dich-cau-nguyen-truoc-toa-kham-su/