Trích từ Dân Chúa

Cảm tưởng của một linh mục Hà Nội trước vụ tấn công ở Đồng Chiêm

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

Audio phỏng vấn cha Phạm Minh Triệu Nghe trực tiếp | Download

100106DongChiem15.jpg
100106DongChiem10.jpg

Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/cam-tuong-cua-mot-linh-muc-ha-noi-truoc-vu-tan-cong-o-dong-chiem/