Trích từ Dân Chúa

BBC: Vụ giáo dân cầu nguyện công khai đòi lại đất đai Tòa Khâm Sứ cũ đã có thêm những diến tiến phức tạp

BBC

BBC 29/1/08 -- Vụ giáo dân Hà Nội cầu nguyện công khai đòi lại đất đai Tòa Khâm Sứ cũ đã có thêm những diến tiến phức tạp. Giáo hội đã khiếu nại đài truyền hình và một số tờ báo ở Hà Nội, khi đưa tin về việc giáo dân đến cầu nguyện cũng như vụ xô sát xảy ra vào cuối tuần trước. BBC phỏng vấn

  1. Lm Giuse Trần Văn Đường, phó xứ nhà thờ lớn (Hà Nội)
  2. Chị Maria Hạnh Tuyết, một giáo dân
  3. Lm Chân Tín, DCCT tại Sàigòn

Download (1.8Mb)


BBC

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/bbc-vu-giao-dan-cau-nguyen-cong-khai-doi-lai-dat-dai-toa-kham-su-cu-da-co-them-nhung-dien-tien-phuc-tap/