Trích từ Dân Chúa

Ban tôn giáo chính phủ làm gì cho Đồng Chiêm?

Gia Minh

RFA 13/1/2010 -- Để tìm hiểu quan điểm của chính quyền trung ương Hà Nội về những diễn biến đang xảy ra tại giáo xứ Đồng Chiêm, biên tập viên Gia Minh liên lạc với ông Dương Ngọc Tấn, viên chức phụ trách Thiên Chúa giáo, thuộc Ban Tôn giáo Chính phủ.

Nui-che-dongchiem-305.jpg

Núi Chẽ thuốc giáo xứ Đồng Chiêm, cách Hà Nội khoảng 45 kilômét

Vào ngày 9 tháng 1 Gia Minh liên lạc với ông một lần và đến sáng ngày 12 tháng giêng, tiếp tục liên lạc để hỏi về tình hình giáo xứ Đồng Chiêm.

Hướng giải quyết còn giữ kín?

Gia Minh: Đến nay thì Ban Tôn giáo Chính phủ nắm vấn đề Xứ Đồng Chiêm thế nào rồi?

Ông Dương Ngọc Tấn: Đến nay thì Ban Tôn giáo Chính phủ vẫn chưa có báo cáo chính thức của Thành phố Hà Nội. Thế cũng là…

Gia Minh: Mặc dù không có báo cáo nhưng hẳn nhiên Ban Tôn giáo cũng có nghe thông tin về tình hình liên quan trên Báo Hà Nội Mới và trên mạng chứ?

Ông Dương Ngọc Tấn: Vâng đúng, tôi có biết.

Gia Minh: Sự việc xảy ra như vậy, Ban Tôn giáo có hướng như thế nào để giải quyết?

Ông Dương Ngọc Tấn: Hướng giải quyết chưa thể trao đổi với phóng viên được. Việc giải quyết có tính chất nội bộ chưa thể trao đổi được, phải vào dịp khác.

Gia Minh: Những sự việc tranh chấp giữa phía Giáo hội Công giáo và các chính quyền địa phương vẫn xảy ra lâu nay?

Ông Dương Ngọc Tấn: Vâng.

Gia Minh: Vậy cách giải quyết lâu nay như thế nào?

Ông Dương Ngọc Tấn: Vấn đề đất đai nói chung, đó là thuộc sở hữu toàn dân… quyền sở hữu Nhà Nước do đó Núi Chẽ theo chúng tôi biết chưa thuộc quyền sở hữu của giáo xứ Đồng Chiêm, nên việc xây dựng là trái phép. Ủy ban Nhân dân xã và huyện có xử lý về vi phạm trật tự xây dựng.

Gia Minh: Giáo xứ nói họ đã chôn cất người chết trên núi đó cả trăm năm nay, và đối với người có niềm tin ( Kitô giáo) thì bao giờ cũng có dựng Thánh giá nơi chôn cất người chết?

Ông Dương Ngọc Tấn: Vâng, đúng. Tôi có nghe thông tin nên cần phải kiểm tra lại về tính xác thực một chút.

Gia Minh: Nhưng người ta đã phá Thánh Giá rồi?

Ông Dương Ngọc Tấn: Vâng, tôi có biết chuyện đó.

Gia Minh: Khi nào có thể làm việc được?

Ông Dương Ngọc Tấn: Về chương trình làm việc cụ thể phải báo cáo lãnh đạo Ban, thứ hai phụ thuộc vào thông tin chính thức từ huyện Hoài Đức…

Gia Minh: Thông tin trên Internet cũng rất là nhanh:

Ông Dương Ngọc Tấn: Đó chỉ là thông tin tham khảo thôi.

Gia Minh: Tình hình căng thẳng với nhiều diễn biến khó khăn cho người dân như đi lại mà không giải quyết ngay thì sao?

Ông Dương Ngọc Tấn: Chưa thể hẹn cụ thể gặp phóng viên được.

Gia Minh: Cám ơn ông.

Gia Minh, phóng viên RFA

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/ban-ton-giao-chinh-phu-lam-gi-cho-dong-chiem/