Trích từ Dân Chúa

Bài giảng Thánh Lễ tại Saigon cầu nguyện cho 8 anh chị em sắp ra tòa

Micae Nguyễn Hữu Phú

Lễ Chúa nhật 1 Mùa Vọng : 6g30 chiều 30.11.2008

81130saigon.jpg
Nghe | Download

Micae Nguyễn Hữu Phú

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/bai-giang-thanh-le-tai-saigon-cau-nguyen-cho-8-anh-chi-em-sap-ra-toa/