Trích từ Dân Chúa

Bài giảng lễ Cầu Nguyện cho Thái Hà - Saigon tối 26.3.2009

Lm Trịnh Ngọc Hiên, DCCT

Bài giảng lễ Cầu Nguyện cho Thái Hà - Saigon tối 26.3.2009

Nghe trực tiếp | Download

Đêm thắp nến cầu nguyện tại DCCT Saigon 26.3.09
90326SaigonPM1.jpg


Lm Trịnh Ngọc Hiên, DCCT

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/bai-giang-le-cau-nguyen-cho-thai-ha-saigon-toi-2632009/