Trích từ Dân Chúa

Ngày 9 tháng 8: Kính Thánh Edith Stein

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (09/08/2005) -- Thánh Edith Stein, gốc người Do thái, sinh vào ngày lễ Yom Kippur (ngày lễ Xá Tội của người Do thái) vào năm 1891. Edith lớn lên trong một gia đình có sáu anh chị em được người mẹ góa can đảm và giữ đạo Do thái chính thống rất nghiêm ngặt dạy dỗ hướng dẫn.

Edith rất thông minh, say mê triết học, bày tỏ sự đi tìm chân lý là lời cầu nguyện tha thiết nhất của bà. Trong lúc đó Edith cũng hăng hái tranh đấu cho công bình xã hội và nâng cao giá trị và quyền lợi của phái nữ.

Khi Đệ Nhất Thế chiến bùng nổ, Edith là giáo sư Đại Học Freiburg, là phụ tá cho giáo sư Husserl, người đề xướng môn phái hiện tượng học. Edith bắt đầu cảm nhận niềm tin Công giáo khi đọc các bài viết của thánh Thomas Aquinas và khám phá “Kinh Lạy Cha” là một bài kinh tuyệt vời. Cuộc đời của thánh Têrêxa Avila là nguồn cảm ứng linh thiêng thúc đẩy bà xin chịu phép rửa tội gia nhập đạo Công giáo sau một cuộc đi tìm kiếm chân lý lâu dài.

Khi nghe người con gái xin theo đạo Công giáo, người mẹ đã khóc sướt mướt trong đau khổ, nhưng đứng trước lòng tin mãnh liệt và lòng cương quyết bà đành chấp nhận. Thay vì từ chối nguồn gốc Do thái giáo của mình, Edith tin đạo Công giáo là sự nối tiếp và hoàn tất niềm tin vào Thiên Chúa.

Edith bắt đầu dạy học ở trường các bà sơ Đa minh ở Spire và thường xuyên đến thăm tu viện dòng Biển đức ở Beuron. Sau đó Edith xin vào tu Dòng Carmêlô và trở thành sơ Têrêxa Biển Đức Thánh gía, còn em của bà là Rose Stein thì gia nhập Dòng Ba Carmêlô.

Thánh Edith Stein đã hy sinh dâng hiến cuộc đời lên Thiên Chúa để làm lễ Xá tội cho dân Israel, khi Đức quốc xã phát động phong trào tiêu diệt người Do thái. Edith cùng người em đã di tản đến tu viện Echt ở Hòa Lan. Các bà bị Đức quốc xã bắt và đem giam ở trại tù Auschwitz và bị đưa vào lò hơi ngạt thiêu sống vào ngày 9 tháng 8 năm 1943.

Thánh Edith Stein là người đã chịu chết vì dân tộc của mình, đã tỏ ra thành khẩn với lòng nhân hậu và khoan dung, đã đề cao những giá trị tinh thần của niềm tin đạo Công giáo.

Thánh Edith Stein được Đức Giáo Hoàng Gioan Phao lồ II tôn phong lên hàng hiển thánh ngày 1 tháng 10 năm 1999.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-9-thang-8-kinh-thanh-edith-stein/