Trích từ Dân Chúa

Ngày 7 tháng 1: Kính Thánh Raymond Pennafort

Phó tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (07/01/2006) -- Thánh Raymond Pennafort là thánh bổn mạng của các luật sĩ. Ngài sinh trưởng ở Tây Ban nha, dòng dõi vua Aragon. Từ thuở bé ngài đã đặc biệt yêu mến Ðức Mẹ Maria. Ngài đi học rất sớm và trở thành một giáo sư luật danh tiếng, nhưng ngài từ bỏ mọi danh vọng gia nhập Dòng thuyết giáo Ða Minh.

Ngài là người hết sức khiêm nhường và thánh thiện. Ngài thường ăn chay hãm mình nên đã đem nhiều linh hồn trở lại cùng Chúa. Nhờ sự giúp đỡ của Vua James Aragon và Thánh Phêrô Nolasco, ngài thành lập Dòng tu Ðức Bà Cứu Chuộc (Order of Our Lady of Ransom). Những tu sĩ Dòng này can đảm cứu giúp và chuộc lại những Kitô hữu bị nhóm Hồi giáo Moors bắt giam trong chiến trận.

Một lần ngài cùng Vua James đến đảo Majorca rao giảng về Chúa Giêsu. Vua James là một nhà vua nhân ái và có nhiều tánh tốt nhưng một khi ở trên đảo nhà vua đã làm gương xấu. Thánh nhân đã khuyến cáo nhà vua phải từ bỏ người đàn bà ngoại tình và nhà vua đã ưng thuận nhưng không giữ lời hứa. Nên thánh Raymond quyết định rời đảo. Nhà vua ra lệnh cho các thuyền trưởng nếu người nào đem thánh nhân về Barcelona thì sẽ bị phạt nặng.

Tin tưởng vào Thiên Chúa, thánh Raymond làm một chiếc thuyền nhỏ bằng chiếc áo choàng của mình, dùng gậy và vải làm buồm và vượt biển trong sáu giờ để về Barcelona. Phép lạ này đánh động nhà vua. Nhà vua ăn năn hối cải về việc mình đã làm và tuân theo lời khuyên của thánh Raymond.

Thánh Raymond là Bề trên Tổng quyền của Dòng Ða Minh cho đến tuổi già và qua đời khi đến 100 tuổi.

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-7-thang-1-kinh-thanh-raymond-pennafort/