Trích từ Dân Chúa

Ngày 6 tháng 8: Kính Lễ Hiển Dung của Chúa Giêsu Kitô

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (06/08/2005) -- Sự Hiển Dung của Chúa Giêsu được kính nhớ hai ngày trong lịch Phụng vụ: ngày 6 tháng 8, 40 ngày trước ngày lễ Tôn Kính Thánh Gía (ngày 14 tháng 9); và ngày chúa nhật thứ hai Mùa Chay, khi Chúa đi lên thành Jerusalem để chịu chềt hầu hoàn tất công cuộc Cứu Chuộc

Ngày lễ ngày hôm nay đã được kính nhớ vào thế kỷ thứ V trong Giáo Hội Đông Phương. Trong ba sách Phúc Âm của thánh Mathêu, Marc và Luca đều kể lại biến cố Chúa Giêsu hiển dung như một điềm báo trước sự vinh quang hiển hách ngày Chúa Sống Lại. Cũng như ngày Chúa chịu Phép Rửa trên sông Jordan, thánh Gioan đã loan báo vinh quang của Đấng Cứu Chuộc khi các tầng trời mở rộng và lời xác nhận của Đức Chúa Cha về Người Con yêu dấu.

Một lần nữa, trên một ngọn núi cao trong vùng Galilê, Chúa Giêsu đã biến dạng giữa đám mây sáng láng, dấu hiệu của Chúa Thánh Thần, lời Đức Chúa Cha lại vang lên: “Đây là Con yêu dấu của Ta, hãy vâng nghe lời Người.”

Có cả thảy 6 người hiện diện trong cuộc hiển dung này: Chúa Giêsu Kitô đàm đạo với Mô sê và Elia, đaị diện cho Lề Luật cũ, đó là Giao Ước đầu tiên; ba thánh Tông đồ Phêrô, Gia cô bê và Gioan, đại diện cho giao ước mới. Giao ước này loan báo cuộc khổ nạn của Chúa Kitô. Chúa Giêsu cho các môn đồ thấy vinh quang của Chúa, sự sống và quyền uy của Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn làm cho họ vững lòng tin khi phải nhìn thấy thực tại cuộc khổ nạn của Chúa trên Thập gía.

Đây là một đảm bảo có một sự sống khác vượt lên trên sự chết mà Thiên Chúa sẽ ban cho mỗi người chúng ta. Ở cuối đường hầm, dù dài lê thê đã bắt đầu tỏa ánh sáng huy hoàng ngôi sao Chúa Kitô là Sự sống. Sự Sống Lại của Chúa Kitô đem lại một nguồn hy vọng không bao giờ tàn lụi. Sự hiển dung đem lại cho chúng ta lòng ước muốn và hy vọng trong chờ đợi được cùng vinh hiển với Thiên Chúa. Thánh Irênê đã viết: “Vinh quang của Thiên Chúa, chính là sự sống của con người và sự sống của con người chính là ước mơ của Thiên Chúa.” (La gloire de Dieu, c’est la vie de l’homme et la vie de l’homme, c’est la vision de Dieu.)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-6-thang-8-kinh-le-hien-dung-cua-chua-giesu-kito/