Trích từ Dân Chúa

Ngày 5 tháng 8: Kính Thánh Gioan ở Chozeba

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (05/08/2005) -- Thánh Gioan Chozeba là người Lỗ Ma Ni. Sau khi thi hành quân dịch xong vào năm 1936, Gioan liền đến Đất Thánh làm một nhà ẩn tu. Gioan đến tu viện Saint Sabas cùng chung sống với các ẩn tu người Hy lạp và Lỗ ma ni. Khi có cuộc nổi dậy của người Ả rập chống lại quân thuộc địa người Anh, Gioan đã dấn thân chạy chữa giúp đỡ những người bệnh tật và bị thương tích. Vì qúa tận tâm nên Gioan bị kiệt lực và bị lây bệnh.

Bị người Anh bắt giữ trong Đệ Nhị Thế chiến vì là người Lỗ Ma ni, trong tù Gioan đã quên mình săn sóc và nâng đỡ những bạn tù cùng cảnh ngộ, Trong mọi hoàn cảnh thử thách, Gioan luôn tỏ ra an bình vì có một đời sống cầu nguyện thật sâu xa.

Sau năm 1953, Gioan rút lui sống ẩn dật trong sa mạc gần Chozeba và chỉ đến tu viện trong những dịp lễ lớn để tham dự những Phụng vụ. Khi có những tranh chấp giữa người Ả rập họ đã muốn đuổi Gioan ra khỏi hang động trên núi nơi Gioan đang ẩn tu. Tuy vậy Gioan được ở lại dây trong hoang vu tĩnh mịch để ăn chay, hãm mình và cầu nguyện cho đến lúc qua đời. Vào năm 1992 Giáo Hội Lỗ Ma Ni đã tuyên phong Gioan Chozeba lên hàng hiển thánh.

“Khi Thánh Thần Chúa đến, Ngài làm mới tất cả mọi sự. Chúng ta chỉ sở hữu Chúa khi chúng ta chấp nhận từ bỏ tất cả để Chúa có thể đi vào trong chúng ta.” (Cha Yves de Montcheuil)

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-5-thang-8-kinh-thanh-gioan-o-chozeba/